Missie en visie

 

MAST is een dynamische school met een hart voor leerlingen. In onze school, op mensenmaat’,
wordt iedereen gezien. Ons pedagogisch denken en handelen is gestuurd door het algemene doel de
totale ontwikkeling van leerlingen positief te stimuleren. Het geloof in groeikansen bij jongeren
vormt onze missie. TALENT in ZICHT.

 

 

De leerling staat centraal. We richten ons kwaliteitsvol onderwijs op het cognitief, psychisch, sociaal en fysiek welzijn van onze leerlingen. We willen jongeren in al onze studierichtingen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en hen hierbij begeleiden. We hebben oog voor kennis, vaardigheden en attitudes om die kennis te verzamelen, te verwerken en toe te passen. We bieden een stevige theoretische vorming aan met toetsing aan de praktijk. We laten leerlingen groeien en helpen hen bij het maken van de juiste studiekeuze. Onze doorstroomrichtingen en richtingen in de dubbele finaliteit vormen een goede basis voor verdere studies in het hoger onderwijs. Vanuit de richtingen met dubbele finaliteit en vanuit de richtingen binnen de arbeidsmarktfinaliteit bereiden we onze leerlingen goed voor om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

 

 

We hechten belang aan de brede, algemene vorming van de jongere . Tijdens de lessen en via buitenschoolse activiteiten willen we gezonde ontspanning, sociale ingesteldheid en culturele interesses stimuleren. We engageren ons voor een gezonde en nette omgeving met aandacht voor het milieu en het klimaat.

 

Elke jongere is uniek en onderscheidt zich van de andere door zijn specifieke talenten. We hebben respect voor de uniciteit van elke leerling. Jongeren mogen zichzelf zijn. We leren de jongeren al hun talenten ontdekken en we dagen hen uit om hun kerntalenten nog sterker te maken. Elke leerling ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo. In onze leerlinggerichte aanpak hebben we vertrouwen in hun mogelijkheden en groeikansen. We geven de leerlingen de kans en de tijd om te groeien.. Fouten maken is een essentieel onderdeel van opgroeien. We spreken het groeipotentieel van leerlingen aan door hen te inspireren, te coachen en uit te dagen. We geven gerichte en positieve feedback. Als team laten we hen succeservaringen beleven. Ons onderwijs is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en op de uitbouw van een realistisch zelfbeeld en zelfvertrouwen. De school en stageplaats zijn oefenplaatsen in het omgaan met elkaar.

 

 

Als katholieke dialoogschool bieden we aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

We hebben oog voor de diversiteit van onze leerlingen op vlak van de sociaal-economische situatie, het geloof, de gender, de cultuur of de  taal. Respect voor het anders-zijn van anderen staat hierbij centraal.

Door ons taalbeleid stimuleren we de taalverwerving bij de leerlingen. We leren de leerlingen respectvol en met zorg omgaan met materiaal en met de wereld, met elkaar op school en met iedereen die zij ontmoeten, zeker ook met de kwetsbaarheden van de medemens.

 

We zetten in op brede basiszorg die alle leerlingen ten goede komt. Naast onze basiszorg bieden we aan de leerlingen met specifieke onderwijsnoden ook verhoogde zorg aan. We stemmen af op de individuele behoeften en werken handelingsgericht in een zorgcontinuüm. We hebben bijzondere aandacht voor de meer kwetsbare jongeren. De leerlingenbegeleiding in al haar facetten (studie- en leerprocesbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg) heeft een fundamentele plaats bij iedereen van het schoolteam (leerkrachten, opvoeders, onderhoudspersoneel, leerlingenbegeleiders, beleidsmedewerkers en directie). We vinden het belangrijk dat elke jongere begeleid kan worden om positieve stappen te zetten die zijn ontwikkeling ten goede komt. Samen met de leerling, de ouders en de externe partners zoeken we naar de passende ondersteuning om de talenten van deze jongeren te ontplooien. .

      

We leren onze leerlingen zelfstandig worden en verantwoordelijkheden opnemen. We werken met hen naar een steeds grotere autonomie op maat. We moedigen zelfreflectie aan als leermoment. Van de leerlingen verwachten we inzet en engagement.

 

 

We voeren een warme, open communicatie met leerlingen en ouders als belangrijke actoren. We doen dit systematisch en op een authentieke, transparante, oplossingsgerichte en laagdrempelige wijze.

 

Ons schoolteam stelt zich verantwoordelijk op. Elk personeelslid is een rolmodel voor de leerlingen. Hij of zij toont toewijding en heeft een actieve signaalfunctie. We benutten de kracht van het constructief samenwerken in team, in horizontale en verticale lijn en ook over de verschillende disciplines heen. We gaan in overleg met externe partners. We blijven kritisch tegenover onszelf in ons didactisch handelen. Het is de missie van ons team  om met onze jongeren op stap te gaan, hen te begeleiden en hen in vele facetten te laten ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat we die missie en visie alleen kunnen bereiken in een klimaat van goede verstandhouding en samenwerking met de leerlingen, de ouders en de externe partners van de school (CLB, DPB, ondersteuners en andere begeleiders).

  

 

 

De directie draagt deze visie uit, inspireert en stimuleert het schoolteam om deze visie systematisch toe te passen in de schoolpraktijk en zich hierin te professionaliseren.

 

In de kijker

Digitale inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Meer info

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Alle info over het laptopproject van de school vind je hier.

 

Cialis Daily Viagra Soft viagra kaufen viagra online Original Testpakete Erektile Dysfunktion Levitra En Ligne erectiepillen kopen Acquisto Brand Levitra Viagra Originale senza ricetta Acheter Kamagra Jelly Viagra Original Acheter Propecia Acquisto Priligy Cialis sans ordonnance Acheter Cialis strips viagra pille levitra generika Cialis Soft kaufen cialis prijs belgie