Visie

Immaculata is een kleine dynamische school met een hart voor leerlingen.
In de open eerste graad willen we leerlingen laten groeien en de juiste studiekeuze maken.
In de wetenschappelijke bovenbouw willen we een stevige theoretische vorming bieden met toetsing aan de praktijk.

Elke jongere is uniek en onderscheidt zich van de andere door zijn specifieke talenten. Elke leerling ontwikkelt zich ook op zijn/haar eigen tempo. Sommige leerlingen zijn op het ene ontwikkelingsdomein al ver geëvolueerd, op het andere domein moeten ze nog een hele weg afleggen. We hebben daarom aandacht voor het lichamelijke, het emotionele en cognitieve ontwikkelingsdomein bij elke jongere.

De talenten zijn niet altijd manifest aanwezig maar moeten nog tot uiting komen (talent in-zicht) . We geven de jongere daarom de kans en de tijd om deze talenten verder te exploreren. Het is een proces van vallen en opstaan, want fouten maken is een essentieel onderdeel van opgroeien.

We hebben oog voor alle talenten, hoe klein en weinig zichtbaar ze bij een eerste observatie ook zijn (talent in-zicht). We dagen onze leerlingen uit op emotioneel, cognitief en lichamelijk vlak. Ze mogen zichzelf zijn, want ze kunnen niet op alle vakken even goed scoren. Inzet daarentegen verwachten we wel. Vooral de evolutie, het individuele groeiproces van de jongere is belangrijk.

Ons pedagogisch project en onze leerlingenbegeleiding zijn verankerd op deze visie. Als katholieke dialoogschool hebben we vooral oog voor de diversiteit van onze leerlingen (sociaal-economische situatie – SES -, religie en talenten). Onze basiszorg, de zorg binnen de klas is daarom zeer sterk uitgebouwd en krijgt heel veel aandacht zodat we aan die diversiteit tegemoet kunnen komen.

We hebben binnen deze diversiteit vooral aandacht voor de meer kwetsbare jongeren. Met de hulp van de leerlingenbegeleiding, externe partners en de ouders zoeken we naar de juiste ondersteuning om de talenten van deze jongeren uit te dagen.

Het is de missie van ons team (leerkrachten, opvoeders en directie) om met onze jongeren op stap te gaan, hen te begeleiden en hen op hun eigen tempo te laten ontplooien. We willen hen dus de juiste bagage meegeven en goed voorbereiden op hun verdere studies in het hoger onderwijs.

Ons pedagogisch project

In de eerste plaats willen we jongeren in de open eerste graad en de wetenschappelijke bovenbouw kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met oog voor kennis, maar evenzeer voor de vaardigheden en de attitude om die kennis te vergaren, te verwerken en toe te passen.

De leerlingenbegeleiding in al haar facetten (leren studeren, schoolloopbaan, socio-emotionele begeleiding, gezondheid) heeft een belangrijke plaats in onze school. We vinden het belangrijk dat elke jongere begeleid kan worden om positieve stappen te zetten die zijn ontwikkeling en studiehouding ten goede komen.

Ons opvoedingsproject is christelijk geïnspireerd. Vanuit deze visie leren we de leerlingen respectvol en met zorg om te gaan met de wereld en met iedereen die zij ontmoeten, zeker ook de gekwetste en zwakkere medemens.

We hechten ook belang aan de algemene vorming van de jongere. Via buitenschoolse en lesdoorkruisende activiteiten willen we gezonde ontspanning, sociale ingesteldheid en culturele interesses stimuleren. We vragen ook aandacht voor een gezonde, nette en milieuvriendelijke omgeving. Klasactiviteiten buiten de lesuren of schooldagen zijn een middel om elkaar beter te leren kennen en tot een hechtere groep te komen.

We zijn ervan overtuigd dat we die doelstellingen alleen kunnen bereiken in een klimaat van goede verstandhouding en samenwerking waarin alle geledingen van de schoolgemeenschap aan bod komen: ouders, leerkrachten en leerlingen.

 

In de kijker

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

STEM... Ook dit jaar in Immaculata! 
Ook STEAM in 1A!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cialis Daily Viagra Soft viagra kaufen viagra online Original Testpakete Erektile Dysfunktion Levitra En Ligne erectiepillen kopen Acquisto Brand Levitra Viagra Originale senza ricetta Acheter Kamagra Jelly Viagra Original Acheter Propecia Acquisto Priligy Cialis sans ordonnance Acheter Cialis strips viagra pille levitra generika Cialis Soft kaufen cialis prijs belgie