Missie en visie

 

Immaculata is een kleinschalige, dynamische school met een hart voor leerlingen.In ons pedagogisch denken en handelen willen we de totale ontwikkeling van leerlingen positief stimuleren. We geloven sterk in de groeikansen bij onze jongeren. TALENT inZICHT.

 

 

Elke jongere is uniek en onderscheidt zich van de andere door zijn specifieke talenten. Elke leerling ontwikkelt zich ook op zijn/haar eigen tempo. Sommige leerlingen zijn op het ene ontwikkelingsdomein al ver geëvolueerd, op het andere domein moeten ze nog een hele weg afleggen. We hebben daarom aandacht voor het lichamelijke, het emotionele en het cognitieve ontwikkelingsdomein bij elke jongere. We geven de leerlingen daarom de kans en de tijd om deze talenten verder te exploreren. Het is een proces van vallen en opstaan, want fouten maken is een essentieel onderdeel van opgroeien. TALENT inZICHT.

 

  We dagen onze leerlingen uit op emotioneel, cognitief en lichamelijk vlak. Ze mogen zichzelf zijn. Vooral de inzet, de evolutie en het individuele groeiproces van de jongere is
belangrijk. TALENT inZICHT.

 

Ons pedagogisch project en onze leerlingenbegeleiding zijn verankerd in onze visie TALENT inZICHT. Als katholieke dialoogschool hebben we vooral oog voor de diversiteit van onze leerlingen (sociaal-economische situatie, religie en talenten). Onze basiszorg, binnen de klas, is daarom zeer sterk uitgebouwd en krijgt veel aandacht zodat we aan die diversiteit tegemoet kunnen komen.  

 

Naast onze basiszorg bieden we aan de leerlingen met specifieke onderwijsnoden ook verhoogde zorg aan. We hebben binnen deze
diversiteit vooral aandacht voor de meer kwetsbare jongeren. Samen met de
leerling, de ouders, de leerlingenbegeleiding en de externe partners zoeken we naar de juiste ondersteuning om de talenten van deze jongeren uit te dagen.
  Het is de missie van ons team (leerkrachten,
opvoeders en directie) om met onze jongeren op stap te gaan, hen te begeleiden en hen
op hun eigen tempo te laten ontplooien. We willen hen de juiste bagage meegeven en goed voorbereiden op hun verdere studies in
het hoger onderwijs.

 

 

 


Ons pedagogisch project

In de eerste plaats willen we jongeren in de open eerste graad en de wetenschappelijke bovenbouw kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met oog voor kennis, maar evenzeer voor de vaardigheden en de attitude om die kennis te vergaren, te verwerken en toe te passen.

De leerlingenbegeleiding in al haar facetten (leren studeren, schoolloopbaan, socio-emotionele begeleiding, gezondheid) heeft een belangrijke plaats in onze school. We vinden het belangrijk dat elke jongere begeleid kan worden om positieve stappen te zetten die zijn ontwikkeling en studiehouding ten goede komen.

Ons opvoedingsproject is christelijk geïnspireerd. Vanuit deze visie leren we de leerlingen respectvol en met zorg om te gaan met de wereld en met iedereen die zij ontmoeten, zeker ook de gekwetste en zwakkere medemens.

We hechten ook belang aan de algemene vorming van de jongere. Via buitenschoolse en lesdoorkruisende activiteiten willen we gezonde ontspanning, sociale ingesteldheid en culturele interesses stimuleren. We vragen ook aandacht voor een gezonde, nette en milieuvriendelijke omgeving. Klasactiviteiten buiten de lesuren of schooldagen zijn een middel om elkaar beter te leren kennen en tot een hechtere groep te komen.

We zijn ervan overtuigd dat we die doelstellingen alleen kunnen bereiken in een klimaat van goede verstandhouding en samenwerking waarin alle geledingen van de schoolgemeenschap aan bod komen: ouders, leerkrachten en leerlingen.

 

In de kijker

 

Ontdek het vernieuwde 1ste leerjaar A!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

Info voor leerlingen en ouders: starten in het secundair onderwijs. dinsdag 18 februari om 20 uur

Infoavond voor nieuwe leerlingen en ouders: onze 2de en 3de graad: donderdag 23 april om 20 uur

Infovoormiddag: zaterdag 25 april van 9 tot 13 uur

 

Cialis Daily Viagra Soft viagra kaufen viagra online Original Testpakete Erektile Dysfunktion Levitra En Ligne erectiepillen kopen Acquisto Brand Levitra Viagra Originale senza ricetta Acheter Kamagra Jelly Viagra Original Acheter Propecia Acquisto Priligy Cialis sans ordonnance Acheter Cialis strips viagra pille levitra generika Cialis Soft kaufen cialis prijs belgie